Депутати и кметове откриват изложба за древните български букви в Националния музей на образованието