ДОСТАВКАТА НА ХРАНА В БЪЛГАРИЯ. TAKEAWAY.COM РАЗКРИВА КАК СЕ ХРАНЯТ БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ 2023 Г.