ДЪЖДЪТ НЕ УПЛАШИ ФЕНОВЕТЕ НА АКТИВНИЯ ЖИВОТ, КОИТО ПРИЕХА МЕТРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ КАТО ЗНАК, ЧЕ ЩЕ ИМ ВЪРВИ ПО ВОДА