Canon предизвиква хората да направят нещо мечтано за пръв път в лятна кампания с награди