Братя Пулеви с престижна номинация за спортния център в София