Благотворителна изложба и концерт на ученици ще събира средства за залесяване на квартал Младост този петък