Благотоврителното бягане "36 часа" привлече над 16 хил. лв. дарения за децата с онкохематологичи заболявания