Biad premium club връчиха ваучери на родните представители Борислав Михов и Стиляна Станчева