Българският илюзионист Веселин Долмов-Арсен на една сцена с най-добрите в света