Българка и германка вървят от Пазарджик до Хасково пеш за благотворителна кауза