Българинът все по-често обзавежда дома с един клик