БЛИЗО 1000 ДУШИ СЕ КАЧИХА В ПЛАНИНАТА СЪС „ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ ВИТОША“ ОТ НАЧАЛОТО НА ЮЛИ