Арт кампания #вДъхНови града с NET1 ще „оцветява“ София в зелено