Арт инсталация „#DoingIsEverything“ провокира общественото внимание към устойчивото развитие чрез колективни малки действия в ежедневието ни