Аромакулинария за добро настроение демонстрират на „Фудтех 2013“ в Международен панаир Пловдив