Архитектурни шедьоври от покривите на София са представени в дигитална платформа