Ал Пачино и „Пропаганда“ ще върнат зрителите седем десетилетия назад във времето