Академичния танцов театър на ВСУ „Черноризец Храбър“ бе удостоен със „Златна лира“