АНН-ДЖИ PAЗБИ ВСИЧКИ – С ТРЕТИ ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ