6 години Балкански фестивал на изкуствата в град Карнобат