5-дневен празник на музиката и пивото идва в Стара Загора през септември