34% от изследваните деца страдат от мускулен дисбаланс