28% ОТ СТОПАНИТЕ СРЕЩАТ ПРОБЛЕМИ С АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КУЧЕТАТА