12 години „Нов дом 1“ – Стартира национална кампания за насърчаване на раждаемостта и демографския прираст!