Vivre с продажби за над 10.5 млн. евро от изминалия Black Friday