Вече са известни участниците в конкурса Български награди за уеб, издание 2012