Уникален сайт сравнява градове по различни признаци едновременно - от броя на катастрофите до времето в тях