Теленор с троен ръст на трансакциите в електронния си магазин