Samsung стартира обученията за създаване на онлайн портфолио на учители и ученици в платформата Smart Classroom