Родителска дилема - 61% от възрастните се затрудняват да спазват правилата, които са поставили на децата си