Проучване на БТПП: Невъзможен е прогрес в образованието без дигиталното обучение!