Приходите от електронната търговия с модни стоки за изминалата година на българския пазар достигнаха 689,9 млн. лв.