Първите насоки за “Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб” бяха приети от Комисия за защита на потребителите (КЗП), и подкрепени от уеб бранша у нас, представляван от Българска уеб асоциация (БУА)