Първата конференция на INSAIT се превърна в безпрецедентно събитие за региона