Образователната платформа The Camp вече е достъпна и за всяко българско училище