Обновена версия на БГ БАРКОД – Платформа за съхранение и споделяне на продуктова информация