Облачните технологии влизат във факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“