OLX доклад за онлайн измами: фишинг атаките са намалели трикратно през октомври спрямо март 2021г.