Новите методи на работа изискват създаването на модернизирана култура на сигурност