Нетера е призната за ключов инвеститор в дейта центрове в региона