Намерението за покупка на Black Friday 2023 поддържа възходящ тренд и онлайн е основният обмислян канал