Мобилното приложение за кариерно ориентиране MyTomorrow регистрира голям успех