Макс пуска промоция със 100 000 MB 4G мобилен интернет на месец и достъп до Gong Play