МАРКЕТИНГ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ: ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ: ON-LINE ПОТРЕБЛЕНИЕ – РЕАКЦИЯТА НА ПАЗАРА И БЪДЕЩ ПОТЕНЦИАЛ