Корпоративният уебсайт на Schneider Electric мигрира към нов домейн