Конференция в София ще разгледа актуалните тенденции и проблеми на кибер сигурността