„Изоставените колички“ са по-малко, благодарение на новите платежни методи в онлайн търговията