Интегрирани и професионални решения за Wi-Fi и видеонаблюдение за множество типове корпоративни нужди, с TP-Link Omada SDN и VIGI