HeleCloud и Getronics създават „Център за високи постижения“ в областта на Amazon Web Services