Evolution of TC се проведе за пръв път в дигитален формат